Vogels

 
 

Voor mijn afstudeerontwerp heb ik het stuk ‘Vogels’ door Aristhophanes(450-380 v. Chr.) gekozen.


‘Vogels’  in het kort:

Twee Atheners gaan opzoek naar een plek om een nieuwe stad te stichten. Zij zoeken contact met Tereus, ooit een Thessalische koning, die na een afschuwelijke geschiedenis van ontrouw en overspel door de goden in de vogel Hop was veranderd – een bekend oud mythologisch verhaal. Door hem en zijn echtgenote Prokne (de nachtegaal) worden alle vogels bijeengeroepen en de plannen voor een nieuwe vogelstad worden gesmeed.

Tijdens de bouw komen allerlei personen met minder nobele bedoelingen een rol opeisen; zij tasten de utopistische idealen aan en vormen een levend bewijs van de verwording van de Atheense staat. Zo is deze komedie een spel van utopie en van maatschappijkritiek; de zo beroemde, pas ontstane democratie van Athene staat al op haar grondvesten te wankelen.

Meer nog dan bij de andere twee komedies in dit boek moet men bedenken dat in Athene slechts drie spelers de meer dan twintig rollen speelden; de vele koorliederen gaven hun de gelegenheid telkens van kleding en masker te wisselen. De constructie van het stuk lijdt er in zoverre onder, dat twee hoofdpersonen uit de eerste helft niet terugkeren in de tweede, en dat die tweede helft wat rommelig aandoet. Wat niet wegneemt dat Vogels als geheel een geslaagd, zeer origineel blijspel is, met bijzonder poëtische koorgedeelten. Het stuk werd in 414 in Athene opgevoerd voor een publiek dat vanwege de recente spanningen tussen Athene en Sparta, de weinig succesrijke veroveringsexpeditie naar Sicilië en de vele politieke schandalen van de laatste jaren bepaald ontvankelijk was voor nieuwe idealen.


Vooral het gegeven dat het om een utopie gaat heb ik als uitgangspunt genomen.

Met een paar vormen: de wolk, de driehoek, de paal als uitgangspunt wilde ik door verschillende combinaties steeds weer verschillende beelden laten ontstaan, maar met altijd dezelfde vormen als basis. Op deze manier wil ik de utopie laten zien; je wil iets veranderen, maar eigenlijk blijft het hetzelfde. 

De Atheners geloven ook echt in wat ze doen, maar tegelijkertijd kan het verhaal eigenlijk niet, dus ook daarin zocht ik naar een geloofwaardige fantasie. Een soort verdraaiing van de werkelijkheid.


Uiteindelijk heb ik besloten de wolken niet meer te gebruiken omdat het decor snel vol raakt en ik het ook bij het idee van de utopie vind passen dat de wolken in de restvorm aanwezig zijn en wel weer doormiddel van de belichting te zien zijn.

Naast mijn idee van de vormen die steeds in andere combinaties te zien zijn, heb ik te maken met zo’n dertig acteurs die de vogels zijn. Om hen een plek te geven en ook handelingen, wilde ik ervoor zorgen dat ze zelf decorstukken kunnen verplaatsen. Dit om ook niet alleen de veranderingen doormiddel van techniek te laten ontstaan. De bomen zijn bijvoorbeeld verrijdbaar en als ze worden omgedraaid zijn het grote stoelen wat een plek kan zijn voor een of meerdere ‘vogelpersonages’.


In de kostuums heb ik gezocht naar een combinatie van details uit kleding van de Oudheid en kleding van nu en details van de vogels die het zijn.

En naar een manier om de vogels naarmate de Atheners meer invloed krijgen, steeds minder ‘vogel’ te laten zijn.

 

Afstudeerontwerp

<<BackDecor%26Kostuum.html