Welkom op de doorverwijspagina van Pieter Dronkers.
Op wiedanleeft.nl publiceer ik zo af en toe een blog.
Op academia.edu vind je mijn academische denkwerk.
Op twitter.com een overzicht van wat me min of meer professioneel bezighoudt.
Op linked.com zie je hoe het eigenlijk met mijn professionele leven gaat.
Op instagram.com vind je waarover ik me verwonder.
Links vind je links naar eerdere digitale projecten en je kan me natuurlijk ook altijd mailen.